Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo vaše dieťa odmieta dodržiavať pokyny? Čo robíte zle? Je chyba vo vás? Nerobte unáhlené závery. Existuje totiž zopár predpokladov, kedy svojím správaním nevedomky spôsobujete, že vás dieťa prestáva poslúchať.

Šablóna dokonalého rodiča neexistuje, no aj napriek tomu sa ním každý snaží byť. Nie vždy sa však  skutky stretnú s pochopením a stáva sa, že prílišná snaha o dokonalého rodiča sa vymkne spod kontroly. Ak stratíte „kontrolu“ nad svojím rodičovstvom, ako prvé sa to prejaví v komunikácii. Často krát sa stáva, že pri komunikácii s dieťaťom ste viac sústredení na to, čo chcete povedať, ako na to, či to  vaše dieťa správne pochopí. Týmto nevedomky spôsobujete to, že vás dieťa prestane poslúchať. Čo môžete robiť zle?

Dávate na výber

Keď ste ako dospelí požiadaní, aby ste niečo urobili vymedzeným spôsobom, znamená to, že zvyčajne nemáte na výber. Toto však s deťmi nefunguje. Ak dieťaťu položíte otázku, alebo ho o niečo požiadate otázkou, ktorou mu dávate na výber, je pochopiteľné, že nemusí poslúchnuť. Keďže mu neprikazujete čo má robiť, poskytujete mu možnosť odpovedať nie. Je dôležité sa tejto chybe vyhnúť už od útleho veku dieťaťa, pretože vo vyššom veku to môže spôsobiť problémy. Namiesto toho aby ste mu dali na výber, vľúdne zadajte priame a zrozumiteľné pokyny, bez možnosti povedať nie.

Vyhýbate sa očnému kontaktu 

Priznajte, že keď dávate pokyny svojmu dieťaťu,  buď to kričíte z inej miestnosti, alebo sa na svoje dieťa ani nepozeráte. Toto v dieťati evokuje, že nemusí okamžite poslúchnuť to, čo ste povedali, pretože ešte nebolo skutočne „prinútené“ aby poslúchlo. Takže namiesto kriku z inej miestnosti, nadviažte s dieťaťom očný kontakt, ktorým ho naučíte pozitívnemu prístupu k vašim príkazom.

Hovoríte príliš veľa

Dali ste jeden príkaz za druhým bez toho, aby ste sa nadýchli? V takom prípade sa nečudujte, ak dieťa nepochopí čo má urobiť. Malé deti majú často problémy so spracovaním viacerých krokov pokynov naraz. Preto nehovorte veľa. Obmedzte sa natoľko, aby ste súčasne dali iba jeden alebo dva pokyny pomalým a jasným spôsobom. Potom požiadajte dieťa, aby opakovalo to, čo ste povedali, aby ste sa ubezpečili, že vám porozumelo. 

Neadresujete  

Ak chcete na svoje dieťa hovoriť, oslovte ho. Nehovorte nepriamo. Ak dieťa neoslovíte, nemusí pochopiť, že to, čo hovoríte adresujete práve jemu a takto docielite len to, že vám nebude venovať pozornosť a prestane počúvať.