Tehotenská cukrovka je porucha glukózovej tolerancie rôzneho stupňa, ktorá je žene po prvý raz diagnostikovaná v priebehu gravidity. V súčasnej dobe je táto porucha stanovená zhruba u desatiny tehotných, niektoré štúdie udávajú až 17 percent nastávajúcich mamičiek s cukrovkou.

Tá obvykle odznie po pôrode, môže ale ísť aj o prvý záchyt klasického diabetu, najmä pokiaľ bola cukrovka objavená už pred 20. týždňom tehotenstva. Neliečená tehotenská cukrovka znamená riziko pre dieťa i pre matku, či už ide o možnosť preek-lampsie, predčasného pôrodu, pôrodu cisárskym rezom, nadmernej veľkosti plodu či ďalších rizík. Preto je potrebné gestačný diabetes odhaliť včas.

Ako sa zisťuje cukrovka

Všetkým tehotným by čo najskôr po zistení gravidity mal byť urobený odber krvi nalačno, ktorý je dôležitý i pre prípadné zachytenie tehotenskej cukrovky. „Skríning gestačného diabetu zabezpečuje gynekológ, indikovaný je u všetkých tehotných žien. Prebieha v dvoch stupňoch: prvé odbery sa robia čo najskôr po zistení tehotenstva, ďalšie medzi 24. a 28. týždňom gravidity.

Všetky odbery majú prebiehať v laboratóriu, po ôsmich hodinách hladovania, zo žilovej krvi. Robiť skríning glukometrom nie je prípustné. Počas testu nie
je dovolené jesť, možno piť nesladené tekutiny a treba dodržiavať pokoj,“ upozorňuje diabetologička Dagmar Bartášková.

Pri prvých odberoch na začiatku gravidity musí byť hodnota glykémie pod 5,1 mmol/l. „Pokiaľ to tak je, je všetko v poriadku a ďalšie testy sa robia medzi 24. a 28. týždňom. Keď je hodnota nalačno medzi 5,1 a 6,9, je potrebné do týždňa urobiť ďalší kontrolný odber.

Ak je hodnota v norme, urobí sa záťažový orálny glukózový tolerančný test (OGTT) medzi 24. a 28. týždňom a výsledky tohto testu definitívne preukážu, či ide o diabetes. Pokiaľ je i druhá hodnota nalačno nad 5,1 mmol/l, OGTT sa už nerobí, diagnóza gestačného diabetu je potvrdená,“ vysvetľuje doktorka Bartášková.

Čo vás čaká pri OGTT

V rámci orálneho glukózového tolerančného testu gravidná žena vypije roztok glukózy a následne sa zo vzoriek krvi a moču zisťuje, ako sa s touto záťažou jej organizmus vyrovnáva a ako dokáže zvýšené množstvo cukru spracovať.

Zdravá žena má nalačno hladinu cukru do 5,1 mmol/l, v 60. minúte po vypití glukózového roztoku do 10,0 mmol/l a v 120. minúte do 8,5 mmol/l. Keď vás pozvú na test OGTT, počítajte s tým, že vám celá záležitosť zaberie viac než dve hodiny času, preto si vezmite niečo na čítanie alebo inú zábavu.

Prídete ráno nalačno do laboratória, kde vám odoberú krv. Pokiaľ by glykémia nalačno bola nad 5,1 mmol/l, test sa robiť nebude a budete musieť prísť znovu ďalší deň. V prípade, že by glykémia bola opäť vyššia, máte tehotenskú cukrovku a ďalšie testovanie je zbytočné.

Ak na druhý deň budú hodnoty v poriadku, test prebehne a v pomerne krátkom čase, teda počas piatich až desiatich minút, vypijete asi štvrť litra sladkého nápoja (75 gramov glukózy rozpustenej vo vode alebo čaji). Ďalší odber vám urobia o jednu a o dve hodiny. Počas čakania by ste sa mali vyvarovať akejkoľvek fyzickej aktivity, ktorá by výsledky mohla skresliť a, samozrejme, nemôžete jesť.

Mám cukrovku. Alebo nie?

Pokiaľ ste boli v poslednom roku tehotná, možno ste zaznamenali zmätky, týkajúce sa testovania glukózovej tolerancie u gravidných žien, tak ako naša čitateľka Markéta. Tá absolvovala presne podľa pravidiel test OGTT a na základe výsledkov jej diagnostikovali tehotenskú cukrovku.

Na diabetológii však lekár následne konštatoval, že výsledky sú v normále. „Vysvetlil mi, že medzinárodné kritériá, ktoré sa majú používať na diagnostiku tehotenskej cukrovky pri OGTT, boli upravené. Hodnota pre glykémiu nalačno sa síce sprísnila, ale ostatné hodnoty boli, naopak, stanovené miernejšie.

Podľa nových kritérií som teda vôbec nemala byť diagnostikovaná ako diabetička. Bola som v šoku,“ opísala nepríjemnú situáciu Markéta, ktorá medzitým preštudovala množstvo článkov na internete i odborných kníh
a bezmála vyhodila obsah svojej špajze, aby ju nedráždili rôzne sušienky a iné dobroty.

Narazila tiež na tzv. test dlhých cukrov, ktorý vraj niektorí gynekológovia tehotným ponúkajú miesto OGTT. „Test dlhých cukrov nie je vhodný na diagnózu gestačného diabetu. Odráža priemerné hladiny glykémií za posledných cca šesť týždňov, ale môže byť ovplyvnený niektorými chorobami, preto sa na diagnostiku diabetu nepoužíva,“ hovorí k tomu diabetologička.

Cukrovka nezmizne

Len čo sa vám raz tehotenská cukrovka diagnostikuje, nemá zmysel dožadovať sa opakovaného testu. Diabetes totiž do konca tehotenstva nezmizne, skôr sa vplyvom tehotenských hormónov môže zhoršovať. Bohužiaľ, samotné výsledky neposkytujú žiadnu informáciu o tom, či ide o miernu cukrovku, takže bude stačiť úprava stravy, alebo o závažnú a inzulínu sa nevyhnete.

Všetky ženy s tehotenskou cukrovkou musia začať navštevovať diabetológiu. Základným opatrením pri tehotenskej cukrovke je diabetická diéta a pravidelná primeraná pohybová aktivita. Táto zmena životného štýlu u troch štvrtín žien postačuje k docieleniu kompenzácie gestačného diabetu a ďalšie opatrenia nie sú nutné.

Diétu vám stanovia na diabetológii podľa vášho predtehotenského BMI, obvyklej fyzickej aktivity a doterajšieho váhového prírastku. Väčšinou stačí obmedziť sacharidy na 250 až 300 gramov denne. Cieľom je optimálny váhový prírastok medzi 12 a 16 kilogramami, u obéznych žien do deviatich kilogramov za celé tehotenstvo.

Počas fyziologickej gravidity sa odporúča stredne intenzívna fyzická aktivita, napríklad chôdza minimálne tridsať minút denne. Vyhnite sa cvičeniu na chrbte a cvikom alebo pohybu, ktoré by mohli viesť k nestabilite a pádu.

Chytrá škatuľka

„Pokiaľ je tehotenská cukrovka dokázaná, je nutné dosiahnuť hladinu glykémie, ktorá bude čo najbližšie k hodnotám zdravého človeka. Každej mamičke liečenej na gestačný diabetes požičiavame glukometer, teda prístroj na meranie glykémie z prsta.

V prvých dvoch týždňoch je potrebné merať glykemický profil štyrikrát denne, nalačno a hodinu po hlavných jedlách,“ vysvetľuje doktorka Bartášková. Cieľom je, aby ste mali glykémiu nalačno do 5,1 mmol/l a hodinu po jedle do 7,8 mmol/l. Pokiaľ budete mať tieto hodnoty počas celého dňa, neskôr budete môcť merať menej často.

Ak by ste, naopak, mali opakovane vyššiu glykémiu, budete zrejme potrebovať liečbu, najčastejšie inzulín. Intervaly ďalších kontrol určí podľa vývoja choroby diabetológ.

Čo môže skresliť výsledky testu OGTT

Test urobený príliš skoro, teda pred 24. týždňom tehotenstva, alebo, naopak, príliš neskoro, teda po 28. týždni.

Test urobený v čase akútneho ochorenia, napríklad virózy.

Stanovenie hladín cukru z krvi odobranej z prsta, nie zo žily.

Nedodržanie minimálne osemhodinového hladovania pred prvým odberom (na druhej strane, výsledky neskreslí konzumácia sladkých jedál o deň skôr, nie je vhodné pred testovaním obmedzo- vať príjem cukrov).

Fyzická aktivita počas testovania. Po celú dobu je nutné ostať v pokoji, pretože fyzická aktivita zasahuje do metabolizmu cukru, podobne môže výsledok skresliť veľká fyzická záťaž deň pred testom.

Dlhý interval medzi odberom krvi a spracovaním. Glykémia sa musí vyšetriť najneskôr do hodiny po odbere, preto by sa odber nemal robiť v ordinácii lekára, ale priamo v odberovom laboratóriu.

Odber len nalačno a po dvoch hodinách. U mnohých žien sa cukrovka zistí iba na základe zvýšených hodnôt v 60. minúte testu, preto žiadajte stanovenie všetkých troch hodnôt.

Vracanie po vypití koncentrovaného roztoku glukózy. 

Riziko cukrovky možno znížiť

MUDr. Dagmar Bartášková diabetologička

Pokiaľ má žena tehotenskú cukrovku, v ďalšej gravidite je riziko opäť vyššie?

Pri ďalšom tehotenstve je riziko gestačného diabetu vyššie, pretože s pribúdajúcim vekom toto riziko stúpa.

A stúpa i riziko vzniku klasického diabetu v neskoršom živote?

Platí, že v ďalšom priebehu života je výrazne vyššie riziko diabetu druhého typu, teda tzv. normálnej cukrovky. Toto riziko je 30 až 60 percent. Preto má byť každá pacientka s anamnézou gestačného diabetu sledovaná praktickým lekárom alebo diabetológom. Najvyššie riziko je pritom v prvých piatich rokoch po pôrode.

Ako teda postupovať po pôrode?

Tri až šesť mesiacov po pôrode nasledujúcom po tehotenstve, v ktorom žena mala gestačnú cukrovku, by sa mal urobiť kontrolný orálny glukózový tolerančný test a následne by mala byť frekvencia OGTT každé tri roky. V medziobdobiach navyše raz ročne treba skontrolovať glykémiu nalačno.

Postupuje sa individuálne podľa rizikových faktorov pre diabetes u konkrétnej ženy. Dôležité je, že úpravou životného štýlu a pohybovou aktivitou možno riziko vzniku diabetu druhého typu po prekonanej tehotenskej cukrovke výrazne znížiť. 

Ako jesť pri tehotenskej cukrovke

Najväčší nárast hladiny cukru v krvi spôsobujú jednoduché sacharidy, teda klasické sladkosti plné cukru: samotný cukor, sladké nápoje, kompóty, med, zmrzlina, čokoláda, zákusky. Snažte sa im vyhnúť.

Pokiaľ máte veľkú chuť na maškrtenie, zjedzte niečo sladké v priebehu obeda alebo večere. Glykémia potom nevystúpi tak, ako keď maškrtu zjete medzi jedlami samostatne.

Pozor na ovocie, je síce zdravé, ale obsahuje veľa cukru, takže ho rozhodne nemôžete konzumovať, ako sa vám ráči.

Cukry váš organizmus potrebuje, voľte však tie zložité, teda polysacharidy, ktoré nezvyšujú hladinu glukózy v krvi tak prudko ako jednoduché cukry.