O dôležitosti krvných skupín sa vie už dlhšie. Vedeli ste však, že táto skutočnosť môže reálne ovplyvniť aj vaše tehotenstvo a to, akú bude mať krvnú skupinu váš potomok? A nie len to, na jednu vec si totiž treba dať poriadne veľký pozor!

Ako to celé začalo

Ľudskú krv delíme už sto rokov do štyroch skupín. Prvé tri – skupinu A, B a 0 – objavil už v roku 1901 viedenský vedec Karl Landsteiner. Ešte predtým, v roku 1921, dala americká lekárska komisia prednosť českému psychiatrovi Janovi Janskému, ktorý síce s objavom prišiel neskôr než Landsteiner, zato objavil všetky štyri skupiny, teda i poslednú AB. 

Krvná skupina je vlastne popis vlastností červených krviniek jedinca, a to spomínanými písmenami A, B, kombináciou AB a číslicou 0. Okrem toho sa typ krvi dá popísať aj tzv. Rhesus faktorom, skrátene Rh faktorom. 

Poznať svoju krvnú skupinu je dobré pre prípad nutnosti transfúzie, pretože pokiaľ by človek dostal inú krvnú skupinu, takáto transfúzia by viedla k okamžitej reakcii imunitného systému a zhlukovaniu a rozpadu krviniek poskytnutej „cudzej“ krvi. Organizmus by takú krv odmietol a mohlo by to viesť až k smrti.

Najčastejšia je 0

Medzi ľuďmi celého sveta je najčastejším krvným typom skupina 0, ktorá neobsahuje antigény A ani B a obsahuje protilátky anti-A i anti-B. Oproti tomu skupina A má len antigén A a protilátky anti-B, naopak krv typu B obsahuje antigén B a protilátky anti-A.

Zmiešaná skupina AB obsahuje oba antigény a ani jedny protilátky, preto ľudia s týmto typom krvi môžu prijímať krv akejkoľvek skupiny. V Slovenskej republike a niektorých ďalších krajinách však prevažujú ľudia s krvnou skupinou A. Najvzácnejšia je skupina AB – tú má len asi päť percent populácie. Krvné skupiny sa dedia po oboch rodičoch.

Pokiaľ majú obaja rodičia krvnú skupinu 0, bude mať tento typ krvi aj ich dieťa. Ak sa kombinujú ostatné typy, variantov je viacero, v niektorých prípadoch pripadajú do úvahy aj všetky štyri možnosti.

Čo znamená Rh faktor

Rh faktor je pomenovaný po opiciach makak rhesus, u ktorých bol objavený. Rh faktor je spôsobený skupinou asi 40 antigénov, z ktorých najsilnejší je antigén D. Pokiaľ je tento antigén prítomný na povrchu červených krviniek, potom sa taká krv označuje ako Rh+, v opačnom prípade ide o typ Rh−.

Keď vaša krv antigén D neobsahuje, nesmiete dostať krv Rh+, pretože by si váš organizmus proti tomuto antigénu vytvoril protilátky a darovanú krv by odmietol, čo by mohlo mať vážne následky. Poznať Rh faktor je však dôležité aj v tehotenstve, pretože reakcia na prítomnosť antigénu D môže byť príčinou tzv. hemolytickej choroby novorodencov.