Mladšie dieťa v ohrození

V európskej populácii má faktor Rh− asi 16 % ľudí. Údaj o Rhfaktore je významný predovšetkým pre druhé a ďalšie tehotenstvo alebo aj v prípade, že tehotná žena dostala v minulosti transfúziu krvi s mínusovým Rh faktorom.

Práve u matiek s krvou s negatívnym Rh faktorom, ktoré už skôr porodili dieťa, ktorého otec je Rh pozitívny a aj toto dieťa má krv s Rh+, alebo dostali transfúziu krvi Rh+, sa môže u druhého dieťaťa rozvinúť nežiaduca reakcia. V takom prípade totiž organizmus matky vytvára protilátky anti-D, ktoré môžu plod ohroziť.

V minulosti bola taká situácia prakticky neriešiteľná a druhé deti za tejto nepriaznivej konštelácie, bohužiaľ, umierali. Moderná veda prišla s riešením: dnes taká matka po prvom pôrode a každom ďalšom dostáva injekciu antiglobulínu a ďalší novorodenci s Rh+, ktorí sa narodili matkám s Rh−, sa potom pasujú maximálne s novorodeneckou žltačkou.

Dôležitá injekcia

Ak máte teda negatívny Rh faktor, treba vyšetriť Rh faktor otca. Keď je Rh faktor otca tiež negatívny, nie sú potrebné žiadne opatrenia. Ak je však otcov Rh faktor pozitívny, budete musieť podstupovať pravidelné odbery krvi, z ktorých sa bude sledovať vývoj tvorby protilátok proti Rh faktoru dieťaťa.

Najneskôr 72 hodín po prvom pôrode treba žene aplikovať injekciu, ktorá zaistí odstránenie červených krviniek s pozitívnym Rh faktorom plodu z jej krvného obehu. Zabráni sa tak tvorbe materských protilátok proti Rh faktoru ďalšieho dieťaťa. Túto injekciu by mali dostať Rh negatívne ženy i v prípade prerušenia tehotenstva a pri ďalšom pôrode dieťaťa s pozitívnym Rh faktorom sa postup opakuje, aby nebolo ohrozené prípadné tretie a ďalšie dieťa.

To isté platí pre ženy, ktoré podstúpili transfúziu Rh pozitívnej krvi. Preto o každej transfúzii, ktorá vám bola urobená, informujte hneď na začiatku tehotenstva každého ošetrujúceho lekára (tento údaj by ste mali mať spoločne s Rh faktorom aj v tehotenskom preukaze).

 

Foto: Shutterstock