Súčasná doba vyvíja veľký tlak na rodičov, ktorí musia podávať vysoký pracovný výkon, pričom nároky na výchovu detí stúpajú. Pre ženy-matky, ktoré sa rovnako zapájajú do pracovných procesov, ide o privysoké nároky a nezriedka vedú k zlyhaniu buď v práci, alebo vo výchove. Dá sa takémuto zlyhaniu a situáciám predísť?

Ako sa mamičky vyrovnávajú s tlakom?

„Súčasný spôsob života je naozaj v mnohých ohľadoch zaťažujúci − psychicky aj fyzicky. Netýka sa to iba matiek, ale pravda je, že spoločensky je pridelená úloha starostlivosti o rodinu a o deti najmä matke. A keď to rozložíme na drobné, starostlivosť o rodinu zahŕňa naozaj množstvo úloh a povinností, ktoré sú nielen časovo, fyzicky, ale aj psychicky náročné. Myslím, že práve psychická náročnosť spolu s fyzickými nárokmi, je pomerne vyčerpávajúca. Neskôr, keď sú deti školopovinné, pribúdajú rodičom ďalšie povinnosti. Byť plne v nasadení pre prácu alebo zamestnanie, ktorému človek venuje najväčšiu časť dňa, je behom na dlhé trate, ktorý nepozná zastávky alebo prestávky. Nedostatok priestoru na relax a načerpanie energie, možnosti nemusieť nič robiť alebo len tak byť, je základom nerovnováhy, ktorá sa potom prejaví v ďalších rovinách života rodiny a jej členov,“ vraví psychologička Katarína Knížová.

Čo mamičky najviac trápi?

„Do ambulancie prichádzajú mamičky zväčša kvôli iným ťažkostiam, ale v neskorších rozhovoroch vychádzajú najavo pochybnosti a požiadavky, ktoré na seba kladú a ktoré sa týkajú napĺňania ich povinností vo výchove, starostlivosti a vzťahoch. Zväčša sú fyzicky a temer všetky emočne vyčerpané. Nevidia, čo všetko očakávajú od seba a od situácie materstva a starostlivosti o rodinu, že to bude ľahšie, ako je, alebo majú dojem, že tak by to malo byť. Z toho potom plynie nespokojnosť, sebaobviňovanie a neustále hľadanie spôsobu, ako to robiť lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie, ako nezlyhávať v požiadavkách, ktoré na seba kladú a ktoré na nich kladie rodina a spoločnosť. Obraz, ktorý panuje v spoločnosti a ktorý priživuje časť médií o jednoduchosti a nenáročnosti obdobia, keď sú deti malé, je škodlivý, lebo je nereálny. Prehliada to, že toto obdobie je pre rodičov vo viacerých rovinách veľmi náročné. A pokiaľ sú vnímavé a majú v sebe snahu robiť veci čo najlepšie, ako vedia alebo „ako sa dá“, v konečnom dôsledku na to doplácajú ony,“ upozorňuje na súčasnú situáciu odborníčka.