Nemáte radi zimu a pochmúrne počasie? Môže to mať i svoje výhody – a to pre budúcnosť vašich potomkov. Keď sa totiž narodia v zimných mesiacoch, je vyššia pravdepodobnosť, že budú v živote úspešnejší ako ich spolužiaci, ktorí sa narodili v lete.

Štúdie, ktoré sa robili v USA a v Nórsku ukázali, že deti, ktoré prišli na svet v období od septembra do decembra, mali oproti tým „letným“ lepšie výsledky vo vedomostných testoch. Čím sa to vysvetľuje? Pravdepodobne je to preto, že nastu- pujú do školy takmer v siedmich rokoch, kým deti narodené na jar a v lete začínajú školskú dochádzku fakticky o rok skôr. Podľa vedcov sú na tom „najhoršie“ deti narodené medzi májom a augustom. Najlepšie si stoja jedinci narodení, ako už bolo povedané, od septembra do decembra a po nich nasle- dujú narodení medzi januárom a aprílom. Ako hovorí Dr. Caroline Sharpová, jedna z autoriek výsku- mu, letné deti zrejme trpia tým, že školský rok sa začína na jeseň, a tak budú v triede vždy najmladšie. A ešte jedna zaujímavosť – pokiaľ ide o pohlavie, potom sú na tom ešte horšie chlapci narodení v lete. Dievčatá narodené v tomto období dosahovali oproti chlapcom oveľa lepšie výsledky v materskom jazyku i v matematike.

Štatistiky neklamú

Pýtate sa teraz, či naozaj je niečo pravdy na zverejnených informáciách o životaschopnosti detí, ktoré sa narodili v jednotlivých mesiacoch roka? A môžeme poznať odpovede na tieto otázky, ako to je na Slovensku? Nuž, štatistiky, samozrejme, fungujú aj u nás a zaoberajú sa aj vyššie spomínanými údajmi. Dá sa povedať, že potvrdzujú zahraničné výskumy. Jednoznačne z nich vyplýva, že dlhé zimné večery priam zvádzajú k plodeniu detí. Najviac bábätiek sa totiž už dlhodobo na Slovensku narodí – v auguste. A ktorý mesiac je najchudobnejší na pôrody? Najmenej detičiek prichádza na svet v apríli, vraj preto, že v lete ľudia asi uprednostňujú iné aktivity. Ale veď plodenie detí je príjemná činnosť, nie? K tomu ak sa ešte odohráva v romantickom, dovolenkovom prostredí... Faktom však je, že v roku 2017 sa u nás narodilo skutočne najviac detí v auguste, v rebríčku nasledoval júl a september. Naopak, najmenej detí prišlo podľa údajov Štatistického úradu SR na svet vo februári, apríli a v novembri.