Pôrod ako taký je pre ženu fyzicky aj psychicky vyčerpávajúca udalosť, no v konečnom dôsledku ide len o jedno jediné. Aby prebehol podľa možností bez komplikácii a bezpečne. V mnohých prípadoch to však nie je také jednoduché. Ako sa ukazuje, podľa odborníkov existuje jeden konkrétny čas, v ktorom môže byť pôrod pre matku aj dieťa nebezpečný? Aký to je?

Na začiatok treba povedať, že to, aký priebeh bude mať celý pôrod nie je možné vopred predvídať a dokonca to ani vy nemôžete nijako ovplyvniť. No to, či pôrod prebehne v poriadku a bude bezpečný závisí práve od pôrodníckeho personálu. Ako to spolu súvisí?

Keď je pôrod nebezpečný

V tomto prípade nemáme na mysli fakt, ako pôrod ako taký zvládnete. Či budete vedieť správne a synchronizovane dýchať, tlačiť a riadiť sa pokynmi zdravotníkov. S úplne inou teóriou, ktorá hovorí o tom, že celý priebeh pôrodu môže byť nebezpečný prišli prvýkrát odborníci z Texaskej univerzity v Austine. Analyzovaním mnohých pôrodníkov poukázali na to, že ich pracovný čas dokáže výrazne ovplyvniť pôrod. Ako je to možné?

Ukázalo sa, že najvyššie riziko veľkej straty krvi u matky a takisto nedostatočného prísunu kyslíka pre dieťa hrozí práve počas deviatej hodiny z 12-hodinového pracovného času gynekológa. Podľa nich práve v tomto čase pociťuje lekár najväčšiu únavu, v dôsledku čoho mozog nemusí prichádzajúce signály a podnety spracovať tak rýchlo, ako v iný čas.

"Existujú rôzne štúdie o načasovaní pôrodov, ale nikto sa predtým nezaoberal, ako unavení sú lekári,“ hovorí doktor James Scott. Zaujímavé v tomto príapde je, že riziko únavy hrozí po odpracovaní 8 až 10 hodín služby a nie práve v 12. a poslednej hodine pracovného času. Vtedy sa paradoxne znižuje. Podľa odborníkov, ktorí študovali túto problematiku je to spôsobené tým, že pôrodníci zložitejšie prípady “odkladajú” pre kolegov prichádzajúcich do ďalšej zmeny a ich myseľ je pred koncom pracovnej doby o niěco uvoľnenejšia.