Pračlovek bol v strese iba vo chvíľach priameho ohrozenia. Moderný človek je v strese stále a neuniknú mu ani deti. Ako im pomôcť, aby prekonali takúto záťaž?

Slovo stres pochádza z angličtiny a znamená napätie či tlak. Lekári stres definujú ako súhrn fyzických a duševných reakcií na výraznú záťaž, pričom rozlišujú dva druhy stresu: eustres je pozitívna záťaž, ktorá motivuje k lepším výkonom, zatiaľ čo distres je nadmerná záťaž a človeka môže poškodiť, vyvolať u neho ochorenie, alebo dokonca smrť.

Najčastejšou psychickou reakciou na stres je prispôsobenie sa. Týmto spôsobom obvykle na stres reagujú práve deti a vyrovnávanie sa so stresom im pomáha vo vývoji. Pokiaľ je ale napätia príliš, môžu aj ony zo stresu ochorieť.

Deti krízy potrebujú

Detská psychologička Jiřina Prekopová je toho názoru, že deti určité krízy v živote potrebujú. „Pri porovnávaní životopisov detí z našej poradne sa stále častejšie ukazuje, že tzv. bezproblémové deti, ktoré v prvých rokoch života neboli choré, nemuseli sa vyrovnávať so žiadnou stratou a svojim rodičom nepôsobili žiadne ťažkosti, teda žiadny vyslovený vzdor, žiadna neposlušnosť, majú neskôr veľké ťažkosti v problematických situáciách, na rozdiel od zlostiacich detí, ktoré kričia, hlasno protestujú proti ranám osudu (nutný pobyt v nemocnici, narodenie súrodenca) a prežívajú svoj vzdor,“ vysvetľuje Jiřina Prekopová vo svojej knihe Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu.

„Keď vychádzame z toho, že vyrovnávanie sa s konfliktmi prináša životaschopnosť, potom je nám jasné, že i dieťa potrebuje na svoje zrenie krízy, a to už od najútlejšieho detstva,“ dodáva. To, čo deti najviac potrebujú pri vyrovnávaní sa so stresovými situáciami, je citlivá a aktívna účasť ich rodičov. „Podľa tohto zákona musí byť láska vždy silnejšia ako nenávisť.

Odvaha musí premôcť strach, sýtosť musí zahnať hlad... Kríza sa ale nesmie zastaviť na kritickom bode, naopak, musí v dieťati prebudiť silu na prežitie, aby našlo riešenie a nádej. Len rodičia môžu pomôcť preklenúť toto napätie,“ uvádza psychologička.

Strach má veľké oči

Tiež tvrdíte deťom, že v pivnici nie sú žiadne pavúky, takže tam pokojne môžu ísť? Deti do siedmich rokov nie sú ešte v takej fáze vývoja, aby ich rozum kriticky myslel, takže nedokážu označiť strach za neodôvodnený. V tomto prípade zapieranie nepomáha.