Otázka materstva je u žien veľmi individuálna. Niektoré ženy chcú mať dieťa prakticky hneď v dospelosti, iné neskôr a ďalšie odkladajú materstvo až po štyridsiatke. Aký je však ideálny vek ženy na to, aby mala dieťa? Touto otázkou sa zaoberali aj odborníci a priniesli zaujímavé výsledky.

Biologické hodiny

Je dobré známe, že biologické hodiny u žien tikajú omnoho rýchlejšie ako u mužov. Žena je v reprodukčnom období len zhruba do 45-50. roku života. Kedy je však ideálne s tehotenstvom a materstvom začať?

Dvadsať, tridsať či štyridsať rokov - každý vek môže byť ideálny pre inú ženu. Túžba po dieťati je totiž u žien z hľadiska veku veľmi individuálna. Predsa však podľa odborníkov existuje ideálny vek,  ktorý je pre ženu na materstvo najlepší.

Ideálny vek

„Optimum otehotnenia je v rozpätí 18 - 27 rokov. Práve 27 rokov je horná hranica, potom sú 3 roky “určitej vekovej tolerancie“ a od 30-tky telo začína starnúť. Síce pomaly, ale reprodukčne starne,“ vysvetľuje gynekológ MUDr. Miroslav Kozár.

Ako sa ukazuje, tým ideálnym vekom môže byť práve stred reprodukčného obdobia, teda otehotnieť je ideálne maximálne do 30. roku. Existujú však aj výnimky, no každopádne platí, že mať dieťa neskôr ako po tridsiatke znamená pre ženu aj dieťa mnoho potenciálnych komplikácií a problémov.