Múdre a inteligentné dieťa by sme chceli mať všetci. A hoci inteligenciu ako takú ovplyvňuje faktorov, no vedeli ste, že na to môže mať vplyv aj čas, ktorý dieťa strávi s oteckom? Skutočne sa zistilo, že deti, ktorým sa ich oteckovia venujú častejšie majú vyššiu inteligenciu. Ako je to možné?

Otcovia sú v živote detí nenahraditeľní. A aj keď by sa zdalo, že v prvých dňoch a mesiacoch potrebujú výlučne svoju mamičku, nie je to celkom tak. Naopak, zistilo sa, že čas strávený s otcom môže výrazne ovplyvniť rozvoj dieťatka. Podľa štúdií sú deti, ktorých oteckovia sa aktívne podieľajú na výchove šťastnejšie a lepšie rozvíjajú svoje schopnosti a zručnosti.

Hra s oteckom je dôležitá

Hoci zabezpečenie základných potrieb je samozrejme bezpochyby dôležité, už od útleho veku je potrebné dať priestor aj hre. „Otcovia by sa mali hrať so svojimi deťmi,“ odporúča vedúci autor štúdie, profesor Paul Ramchandani.