Ovplyvňuje poradie a pohlavie dieťaťa v skupine súrodencov osobnosť dieťaťa? Sú jedináčikovia naozaj systematickí a benjamínci zabávači? Samozrejme, že takzvané súrodenecké konštelácie nie sú jediným určujúcim atribútom, ktorý utvára osobnosť dieťaťa. Avšak mnohokrát môžu rodičom (ale napríklad i pedagógom) veľmi pomôcť chápať svoje deti a pomáhať im v oblastiach, v ktorých sú si neisté.

 „Jedináčik, prostredníček a benjamínko“ – každý je iný!

Medzi rodičmi je už niekoľko rokov veľmi populárna kniha Súrodenecké konštelácie od psychológa Kevina Leman. Desaťročiami praxe a skúsenosťami ostrieľaný autor sa v nej zamýšľa nad tým, nakoľko formovanie osobnosti ovplyvňuje súrodenecké poradie, počet a pohlavie súrodencov, ale aj vekové rozostupy medzi jednotlivými súrodencami. Odborník napríklad tvrdí, že jedináčikovia (a tiež prvorodené deti) sú zvyčajne veľmi zodpovednými a systematickými jedincami.

Naopak najmladšie deti v rodine bývajú často "zabávači a šašovia", skrátka malí komedianti, ktorí sa radi predvádzajú a disponujú talentom získavať si svoje okolie. Vedia sa spoľahlivo presadiť, vedia si veľa vecí kreatívne zariadiť. Kým jedináčikovia a prvorodení majú radi veci na svojom mieste a vítajú poriadok, najmladšie deti v rodine sú skôr ich opakom. Osobnostne značne rôznorodou skupinou sú vraj prostredné deti, ktoré sa však v hojnej miere vyznačujú vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami.

Dvaja jedináčikovia v jednej rodine

Lenže poradie nie je všetko. Svoju úlohu vo formovaní osobnosti hrá aj vekový rozostup medzi deťmi. Niektorí psychológovia dokonca uvádzajú, že napríklad rozostup viac ako 5 rokov znamená pre obe deti vyrastanie ako v prípade jedináčika.

Nemenej dôležitá je aj skutočnosť, či v danom poradí prišiel na svet chlapec, alebo dievča. Inak sa bude vyvíjať osobnosť jedného dievčaťa medzi tromi chlapcami, inak benjamínka s dvoma staršími sestrami.

Letom chlapčenským svetom: Alebo 2 a viac bratov

Rodičia dvoch a viac chalanov sa zvyčajne môžu tešiť na viac či menej intenzívne súperenie. Starší býva väčšinou vodcom (občas aj ochrancom) a samozrejme mu robí dobre obdiv mladšieho brata. Ak však nepatrí mladší brat medzi submisívnych jedincov, postupom času sa vzoprie autorite a vzájomné súperenie sa môže stupňovať (no nemusí ísť vždy o agresívne formy).

A na čo si dať u viac chalanov pozor? Podľa odborníka môžu byť niekedy viac neistí v spoločnosti dievčatá ako chlapci, ktorí vyrastali vedľa sestier či sestry. A pretože je v takých prípadoch jedinou ženou v rodine matka, bude práve ona prvou ženou, ktorá im sprostredkuje prvý detailný pohľad do ženského sveta. Niektorí psychológovia sa dokonca domnievajú, že ich vzájomný vzťah predurčuje správanie k budúcej partnerke.