O Vojtovej metóde počul pravdepodobne každý rodič. Nie vždy je však nám všetkým jasné, pre koho je skutočne vhodná a v ktorých prípadoch je účinná. Fyzioterapeutka vysvetľuje ako funguje a kedy je ju vhodné zvoliť.

Vojtova metóda sa správne nazýva reflexná lokomócia a je to vlastne skupina cvikov, ktoré sa využívajú vo fyzioterapii na liečbu porúch pohybového vývoja, a to ako u detí, tak dospelých. Metódu vyvinul detský neurológ profesor Václav Vojta, po ktorom cviky dostali meno.

„Každý človek má v sebe zakódované, ako sa správne pohybovať tak, aby pohyb bol čo najefektívnejší, človek sa veľmi nenamáhal a pri väčšom pohybe si neublížil. Väčšina detí sa najprv v maternici a neskôr po narodení vyvíja správnym smerom práve podľa týchto zakódovaných pohybových vzorov, lenže niekedy sa vývoj odchýli, čo prináša problémy.Cieľom Vojtovej metódy je donútiť dieťa, prípadne dospelého, aby sa od nesprávnych spôsobov pohybu vrátil k tým správnym, ktoré mu nebudú ubližovať, a to prostredníctvom stimulácie určitých bodov a zón na tele,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Martina Stránská.

Najprv sa učia rodičia

Naučiť sa metódu správne robiť je pritom pre jej úspech zásadné. „Je potrebné dieťatko najprv dostať do presne stanovenej polohy a v nej tlačiť na konkrétne body či zóny na tele. Tým je dieťa donútené urobiť určitý pohyb podľa správneho vzoru. Keď sa to dostatočne často a dlho opakuje, dieťatko si zafixuje ten správny pohybový vzorec a správa sa podľa neho,“ vysvetľuje M. Stránská.

Začnite včas

Začať cvičiť Vojtovou metódou možno v akomkoľvek veku, u najmenších detí je však veľmi dôležité začať včas. Pokiaľ je bábätko ohrozené poruchou pohybového vývoja, malo by sa s terapiou začať do troch mesiacov veku. Keď totiž dieťa začne vo včasnom rozvoji používať zlé motorické modely, počas pár týždňov až mesiacov sa tieto náhradné spôsoby pohybu začnú fixovať a po pár mesiacoch je už oveľa ťažšie vracať sa k normálu. Pri raste je navyše v dôsledku nesprávnych pohybových návykov negatívne ovplyvnený i vývoj kĺbov. Preto je dôležité poruchy odhaliť čo najskôr a ihneď začať s rehabilitáciou.

Skúste aj Bobath koncept

Popri Vojtovej metóde sa v poslednej dobe u nás presadzuje tiež tzv. Bobath koncept. Zatiaľ čo Vojtova metóda vychádza z poznatkov o optimálnom vývoji dojčaťa a pri jej uvedení do praxe sa terapeut snaží stimulovať určité body, teda metóda si nevyžaduje aktívnu spoluprácu dieťaťa, Bobath koncept naopak využíva práve aktivitu dieťaťa.

Jeho tvorcami sú manželia Bobathovci, ktorí vymysleli sústavu aktivít, vyskytujúcich sa v bežnom živote a ktorých dôsledným opakovaním možno dieťaťu umožniť prežitie normálneho správneho pohybu. Aj pri tejto metóde je rodič najprv podrobne inštruovaný v tom, ako má s dieťaťom manipulovať, a potom sám robí vlastné cvičenie.