Niektoré ženy zaskočí zistenie, že ich pôrod bude prebiehať inak, ako čakali. Pravda, na samotnom fakte, že privediete na svet vytúžené zdravé dieťa, cisársky rez nič nemení. A zďaleka nie vždy to musí znamenať sklamanie a veľkú zmenu plánov.

Plánovaný vs. urgentný

Cisársky rez ako operačné ukončenie tehotenstva, samozrejme, ostáva operáciou, ale líši sa ten plánovaný od urgentného. Pri jasných indikáciách prebehne v pokoji, so starostlivou prípravou, dôkladnými informáciami. Všetky očakávateľné riziká sa môžu minimalizovať a samotná operácia sa robí v dobe, kedy sa pôrod ešte nezačal. Plánovaný výkon sa robí v pracovnej dobe, teda za prítomnosti všetkého potrebného personálu, laboratória, transfúznej stanice. Všetko je pripravené na zvládnutie akýchkoľvek zmien a prípadných komplikácií. Tieto informácie by mali budúce rodičky vedieť vzápätí potom, čo im gynekológ oznámi, že bude lepšie dieťa priviesť na svet operačne.

Urgentný cisársky rez prichádza do úvahy až v situácii rozbehnutého pôrodu, kedy je ohrozené dieťa, matka alebo obaja. Často nie je čas na epidurálnu analgéziu, takže žena musí mať celkovú anestéziu, ide o minúty, preto je výkon otázkou rýchleho rozhodovania. Zmyslom je jediné: bezpečne priviesť na svet zdravé dieťa a neohrozovať pritom zdravie mamičky.

A o aké indikácie ide? Tých existuje celý rad: väčší plod koncom panvovým, nepriaznivá poloha dvojčiat, naopak, veľmi nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa, myóm, predchádzajúci pôrod cisárskym rezom, ortopedické, neurologické, očné, interné problémy. Keď je známa prípadná komplikácia, dá sa naplánovať operačné ukončenie pôrodu a budúca mamička je pokojnejšia. K najčastejším indikáciám urgentného cisárskeho rezu patrí nedostatočné zásobenie plodu kyslíkom, predčasné odlúčenie placenty, ochorenie matky s rýchlym vývojom (najčastejšie preeklampsia).

Priebeh celého procesu

„Pokiaľ je tehotenstvo fyziologické, prichádzajú budúce mamičky k nám do pôrodnice do tehotenskej poradne v tridsiatom siedmom týždni. Prebehnú tu priemerne tri návštevy, kde sa tiež, pokiaľ to stav vyžaduje, plánuje cisársky rez, niekedy už je o ňom rozhodnuté skôr kvôli jasným indikáciám. Pokiaľ lekár v poradni indikuje cisársky rez, samozrejme to preberie i s rodičkou a všetko jej vysvetlí. Potom žena prejde predoperačným vyšetrením a s výsledkami ju potom odošlú na anestéziologické konzílium. Tam preberie s anestéziológom okrem svojej zdravotnej anamnézy aj vhodný spôsob anestézie pri cisárskom reze. Lekár ponúkne rodičke možnosti, vysvetlí nielen samotný spôsob podania anestézie, ale aj výhody a nevýhody jednotlivých variantov," vysvetľuje pôrodná asistentka Eva Smejkalová.