Deväť mesiacov si plod pláva v bezpečných vodách maminho bruška. A to doslova. Plodová voda vytvára okolo plodu bezpečný ochranný val, bráni pred traumami zvonku, chráni placentu, umožňuje dostatok priestoru, teda pohyb. Čo to vlastne je a ako vzniká tá zázračná tekutina, ktorá plní toľko funkcií a je pre zdravý vývoj plodu, a teda celého tehotenstva, nenahraditeľná?

Plodová voda

Číra tekutina bez zápachu sa postupne, s blížiacim sa pôrodom, mliečne zakaľuje. V prípade nejakých zdravotných komplikácií môže tiež meniť odtieň až farbu (zafarbenie môže byť dožlta, dozelena či hnedé) a začne páchnuť. To môže znamenať infekciu či tieseň plodu. Prímes krvi je obvykle normálny, zvlášť keď už prebieha pôrod a otvárajú sa pôrodné cesty.

Objem takto vzniknutej plodovej vody v priebehu tehotenstva postupne stúpa (s veľkosťou plodu v maternici) a pred pôrodom je reabsorbovaných asi 40 % vody. V druhej polovici tehotenstva väčšinu plodovej vody tvorí tekutina, ktorú plod vymočí. Do fetoplacentárneho obehu plodu sa voda dostáva aj povrchom tela embrya (potom už plodu).

Obeh plodovej vody je veľký, koncom gravidity sa za hodinu obmení asi 50 percent jej objemu. Celkové množstvo plodovej vody kolíše podľa týždňa tehotenstva – až do 38. týždňa stúpa (za normálnych okolností jej býva maximálne okolo 1 litra), potom začína klesať. V dobe pôrodu by malo byť v maternici zhruba 250–800 mililitrov vody, aby malo dieťa všetko, čo z nej potrebuje. Niekedy sa môže stať, že jej množstvo nie je úplne ideálne.

Funkcia plodovej vody

Príroda to dokáže zariadiť. Pre vyvíjajúci sa plod je vodné prostredie úplne ideálne. Chráni, zmierňuje otrasy pri chôdzi a pohybe, je zásadné pre látkovú výmenu, sprostredkováva reguláciu vodného hospodárstva v organizme plodu, prísun minerálnych látok, pomáha udržiavať stálu teplotu pre vývoj plodu, umožňuje normálny vývoj pľúc plodu (až do narodenia sú vyplnené plodovou vodou), jeho správny rast a vývoj končatín, podporuje rozvoj tráviaceho traktu a umožňuje plodu v maternici normálne sa hýbať.

Polyhydramnion znamená, že plodovej vody je má budúca mamička priveľa (Viac ako 2 litre). Najčastejšie je tu súvis s tehotenskou cukrovkou. Ďalej sa tento stav objavuje pri niektorých infekčných ochoreniach, pri nekompatibilite krvných faktorov (napr. Rh). Polyhydramnion môže byť aj pri plodoch s vrodenou vývojovou chybou, napríklad srdcovou. Pri akútnej forme nastáva rýchle rozpínanie maternice, ktoré môže spôsobiť aj predčasnú maternicovú činnosť. Môže sa tiež zhoršovať dýchavičnosť, ktorá v závere tehotenstva býva pravidelne prítomná. Koža na bruchu je lesklá a napätá. Čo to znamená pre plod? Má veľa vody, teda veľa priestoru na pohyb. Hoci je plod veľmi pohyblivý, tehotná jeho pohyby vníma horšie.

Plod sa navyše môže dostávať do menej obvyklých polôh, ktoré nie sú pre prirodzený pôrod priaznivé (poloha plodu panvovým koncom), alebo je pri nich spontánny pôrod vylúčený (priečna poloha plodu). Keď je situácia veľmi vážna a plodovej vody je priveľa, môže mať budúca mamička vážne zdravotné ťažkosti (napr. trvalá dýchavičnosť). Potom sa obvykle robí tzv. odľahčovacia amniodrenáž, kedy sa podľa celkového množstva plodovej vody jej časť injekčným setom vypustí. V prípade donoseného tehotenstva sa miesto amniodrenáže vyvoláva pôrod.