Výber mena pre vaše dieťatko je jednou z najdôležitejších vecí, ktorú musíte spraviť ideálne ešte pred pôrodom. Kým teda spravíte rozhodnutie, poriadne sa predtým zamyslite. Menom mu totiž prideľujete nie len príslušnosť, ale aj budúcnosť, ktorú mu nik iný nevezme.

V minulosti to bolo ľahšie

Predtým to mali ma­mičky jednoduchšie. Nad menami príliš nerozmýšľali, väčši­nou v prípade syna siahli po mene otca, v prípade dievčatka po svojom vlastnom. Keď si potrebovali nakloniť nie­ktorých z prarodičov a naznačiť im, že nositeľ ich mena je hodný  aj zdediť majetok, pomenovali potomka po hlave rodiny z mi­nulej generácie. Aj vďaka tomu sa v rodinách mená opakovali, prílišné experimenty ani obmeny sa veľmi nenosili.

Lenže potom to prišlo. Mamičky si odrazu začali uvedomovať, že meno je viac ako len zápis v rodnom liste, chceli ísť s dobou a svojich potomkov pomenovať tak, aby všetci okolo otvárali oči a začali experimen­tovať. V matrikách sa začali stále častejšie objavovať čudesnejšie zápisy. Rambo, Päťročnica, Esmeralda, Ramón a Manuel. Aj to boli mená, ktoré sa v minulom storočí objavili na matrikách. Lenže dokážete si predstaviť, ako sa bude celý život vodiť chlapčekovi, ktorého rodičia pomenovali Ramón, ale zabudli si krstné meno spojiť s priezviskom Strnisko? Alebo ako sa bude žiť mladíkovi s exo­tickým krstným menom Bruno, spojeným s klasic­ky slovenským priezviskom Kováč?

Čo práve letí?

Pracovníčky matrík radia nepodliehať módnym trendom a vždy zvážiť, ako „znie“ výsledná kombinácia mien. Spomeňte si na pôvodný český seriál, v ktorom tehotná budúca mamička listovala v kalendári a navrhovala, aby sa jej dcéra menovala Aglaja. Lenže jej babička logicky argumentovala tým, že „čo si chudák dievča počne, ak si raz vezme nejakého Vopajšlíka“. Dnes si s podobným problémom, našťastie, hlavu lámať nemusíte.