2. Určenie termínu pôrodu podľa prvých pohybov dieťatka je síce rovnako možné, avšak veľmi nepresné. Žena, ktorá bude rodiť po prvýkrát, cíti pohyby dieťatka zvyčajne v dvadsiatom týždni tehotenstva, viacrodičky o dva týždne skôr. Ide len o vnem, ktorý je výrazne ovplyvnený vnímavosťou nastávajúcej mamičky, preto z toho výpočtu pramení veľká nepresnosť.

3. Ak je známy dátum počatia, pripočítame k nemu dvestošesťdesiatsedem dní.

4. Najpresnejšou metódou je v súčasnosti určenie termínu pôrodu ultrazvukovým vyšetrením, ktoré sa vykonáva v trinástom týždni tehotenstva. Ak sa ultrazvukom stanovená dĺžka tehotenstva líši od údaju počítaného na základe dátumu poslednej menštruácie o viac ako týždeň, potom by mal byť termín pôrodu upravený práve podľa ultrazvukového vyšetrenia. Neplatí to však pri ultrazvukových vyšetreniach vykonávaných v ďalších týždňoch tehotenstva.