Dieťatko sa vyvíja a to veľmi rýchlo. Okrem psychomotorickej stránky sa vyvíja aj jeho fyzická stránka. Dôležitá je v tomto prípade jemná motorika. Aj keď je tento proces prirodzený, vy ako rodič by ste ho mali podporiť všetkými dostupnými prostriedkami. Aké to teda sú?

Vývoj

Súhrnne sa dieťa vyvíja psychomotoricky. Psychika ide ruka v ruke s fyzickou stránkou, ak jedna zo súčastí vývoja pokrivkáva, môže sa prejaviť i postihnutím druhej. To znamená, že u dieťatka, u ktorého sa dobre nerozvíja pohyb, môže postupne dôjsť napríklad k zabrzdeniu jazykových prejavov atď.

Jemná motorika sa vyvíja spoločne s hrubou motorikou, teda tak, že dieťa po narodení dokáže dať ruku v päsť, končatiny sú pokrčené, v troch mesiacoch pasie koníčky, neskôr sa otočí z chrbta na bruško a podobne. Potom sa k hrubej motorike pridružuje chôdza a ďalšie schopnosti, jemná motorika však vo svojom progrese nijako nezaostáva, len jej prejavy nie sú na prvý pohľad také zjavné.

Prejavy jemnej motoriky

Okolo jedného mesiaca sa dieťa usmieva na osoby, ktoré sú mu blízke, rovnakým spôsobom reaguje predovšetkým na vyšší ženský hlas, okolo tretieho mesiaca veku sa dokáže uvoľniť tak, že otvorí dlaň a siahne po hračke. Okrem toho sa otáča za zvukom, nakláňa hlavičku nabok, ako je mu pohodlnejšie a výhodnejšie.

Ako polročné dokáže dieťa veci uchopiť celou dlaňou. K prejavom jemnej motoriky patrí i to, že okolo deviateho mesiaca veku, kedy sa dieťatko stavia na nohy, dokáže hýbať prštekmi na nohách – vedome. Aby ste motoriku detí rozvíjali, je dobré dať im priestor.

Akí pomocníci fungujú?

Na uvoľnenie ručičiek – pästičiek v novorodeneckom veku robte masáž. Od zápästí jemne prstom hlaďte dieťa po vnútornej strane ruky, dlani, nie po chrbte. Opakujte krúživý pohyb, ktorým pomaličky celú dlaň otvárate, nie násilím, ale samovoľne. Dieťatko bude spokojné a ľahko zistí, že môže prštekmi hýbať a o úchop sa bude snažiť rýchlejšie než deti, ktorým rodičia tieto masáže nerobia. 

Tak isto ak chcete, aby vaše zlatíčko vedelo, že má nožičky a že sa nimi dá tiež hýbať, hlaďte ho po vonkajšej strane lýtka, pohybom zhora dolu a späť. Keď chcete, aby si vaše dieťa uvedomovalo dotyky a chodidlo, hladkajte ich po hrane nohy, od pätičky k malíčku a späť, pokiaľ možno vtedy, keď má nohy bosé.