Vzťahy medzi rodičmi a deťmi sú v každom prípade špecifické. Iný vzťah má matka k dcére a iný zasa k synovi. A hoci je každý jeden z nich dôležitý, my sme sa pozreli na dôvody, pre ktoré je pevné puto medzi matkou a synom pre jeho život kľúčové. Vedeli ste o nich?

Buduje sebavedomie

Sebavedomie dieťaťa budujú rodičia. Syn, ktorého mama miluje a stará sa o neho sa vie postupom času zmeniť na sebavedomého muža. Štúdia publikovaná v edícii Child Development z augusta 2011 hovorí, že bezpodmienečná láska a prijatie matky uisťuje syna, že je milujúci a schopný byť dobrým priateľom. Štúdia tiež ukazuje, že čím milujúcejšia je matka, tým je menšia šanca, že chlapec bude emocionálne vzdialený a neschopný nadväzovať vzťahy.

Zlepšuje emocionálnu inteligenciu

Emočná inteligencia je vo svete rovnako potrebná ako tá rozumová. Ukazuje sa, že chlapci, ktorí majú od raného detstva zdravý vzťah so svojou matkou sú emocionálne silní a majú menej často problémy so správaním. Vďaka silnému putu medzi matkou a synom sa cíti bezpečne a sebaisto. Štúdie naznačujú, že chlapci, ktorí v ranom detstve nemajú zdravé puto s matkou, by mohli v staršom veku prejavovať agresívne správanie a neistotu vo vzťahoch.

Úcta k ženám

Matka je prvým ženským vzorom v živote svojho syna. Blízky vzťah s matkou pomáha chlapcovi oceniť jej úlohu v jeho živote, ako aj prínos pre rodinu. Vďaka priateľskému vzťahu sa syn naučí rešpektovať ženy vo všeobecnosti, pretože je menej pravdepodobné, že bude mať problémy s nadradenosťou voči ženskému pohlaviu.