Lepšie výsledky v škole

Existuje stereotyp, ktorý hovorí o tom, že chlapci sú v škole o niečo menej dôslední ako dievčatá. Hoci to môže byť sčasti pravda, ukazuje sa, že aj vzťah matky a syna má na jeho výsledky v škole veľký vplyv. Matka, ktorá sa zaujíma o vzdelanie svojho syna a motivuje ho, mu tiež pomáha dosahovať lepšie výsledky.

Menšie riziko problémového správania

Problémové správanie sa častejšie pripisuje chlapcom a zrejme to nie je prekvapujúce. No aj v tomto prípade môžu byť jeho zvratom práve matky. Chlapec, ktorý má blízky vzťah so svojou mamou, má menšiu pravdepodobnosť rozvoja rizikového alebo nevhodného správania. Pozitívny vzťah matky a syna tiež dokáže znížiť vplyv tlaku vrstovníkov.

Zlepšuje komunikáciu

Komunikácia je pre život dôležitá a deti by sme mali odmala viesť k tomu, aby vedeli komunikovať otvorene. Presne to robí aj matka, ktorá má so synom pevný a úprimný vzťah. Matka, ktorá je v komunikácii voči synovi otvorená, sa stáva jeho dôverníčkou. Syn s ňou môže hovoriť a podeliť sa o čokoľvek, dokonca aj v tínedžerskom a dospelom veku. To pomáha chlapcom komunikovať bez strachu a zábran, čo je skvelým atribútom do budúcnosti.

Foto: Shutterstock