Ak už máte doma dvoch alebo viacero drobcov, súrodenecké spory a hádky sú určite bežnou súčasťou vášho dňa. Hoci sa im nedá úplne vyhnúť, existuje niekoľko spôsobov ako lásku a súdržnosť medzi súrodencami prehĺbiť, a tak minimalizovať ich každodenné nezhody. Čo teda môžete urobiť preto, aby ste svojim deťom pomohli nájsť si k sebe cestu a naučili ste ich spolu vychádzať?

Spoločná detská izba

Každý rodič chce svojim deťom dopriať čo najväčšie pohodlie, čoho dôsledkom je, že už takmer každé dieťa má od útleho veku svoju samostatnú izbu. Tento krok však nemusí byť najlepším riešením, pretože súrodenci potom spolu netrávia toľko času, ako keby zdieľali jeden spoločný priestor. Takisto nemajú veľa príležitostí na súrodenecké spolunažívanie a prehlbovanie ich vzájomného vzťahu. Nad samostatnou detskou je vhodné uvažovať až vo vyššom veku dieťaťa, kedy už dieťa potrebuje mať svoje súkromie. No aj keď momentálne máte priestor na samostatnú izbu pre každé dieťa, pokiaľ sú deti ešte malé, pouvažujte o spoločnej detskej izbe a nechajte deti vyrastať spolu.

Nájdite spoločnú aktivitu 

Ak chcete, aby sa vzájomný vzťah detí prehlboval a zlepšoval, je vhodné pre deti nájsť spoločnú aktivitu. Môžete ich napríklad prihlásiť na rovnaký krúžok, hru na hudobný nástroj alebo na rovnaký šport. Aj keď je každé dieťa svojské a má iné schopnosti a zručnosti, skúste nájsť niečo, čo by zaujalo oboch. Ak deti budú mať rovnaký koníček, budú zákonite tráviť spolu viac času. Potom je viac ako pravdepodobné, že si tak nájdu aj spoločné témy na rozhovor alebo spoločných priateľov. Rovnaké záujmy ich určite viac zblížia a naučia ich sa k sebe aj lepšie správať.

Vytvorte z detí jeden tím

Deti sú do určitej miery zrkadlom svojich rodičov. Preto je dôležité ukázať im, vzájomnú rodinnú súdržnosť, pomoc a podporu v dobrých, ale najmä v tých zlých situáciách. „Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť a dieťa sa pridá.“ hovorí známy detský psychológ Ivan Štúr. Skvelou ukážkou súdržnosti, je pre deti hranie rôznych spoločenských hier. Zahrajte sa spolu s nimi a vytvorte tak dva tímy. Jeden tím budú rodičia a druhý tím budú deti. Pomocou spoločenskej hry im ukážte, ako spojením svojich síl dokážu poraziť aj súperov, akými ste pre nich napríklad vy. Naučia sa tak, že spoluprácou dosiahnu omnoho viac ako večnou rivalitou a súrodeneckými hádkami.