Pôrod je individuálnou záležitosťou každej ženy, preto nie je prekvapujúce, že ho každá žena prežíva inak. Dokonca na základe toho došlo ku kategorizácii žien, ktoré opísala pôrodná asistentka zo svojej praxe. Tak ktorou ste vy?

Pôrodná asistentka a zároveň aj matka Amelia Lamont sa počas svojej práce stretla s rôznymi typmi žien pri pôrode. Podľa svojich skúseností preto vytvorila akési kategórie rodičiek. Do ktorej z nich by ste sa zaradili vy?

Ustráchané ženy

Pôrod je bolestivou skúsenosťou pre každú ženu a preto je bežné, že sa ho mnoho z nich obáva. Aj preto je kategória tzv. ustráchaných žien pomerne veľká. Patria sem predovšetkým prvorodičky, pre ktoré je všetko okolo pôrodu pochopiteľne nové a preto je prirodzené, že pociťujú strach. Vystraší ich každá silnejšia kontrakcia alebo iná nepríjemnosť, ktorá sa pri pôrode môže stať. Hoci strachu sa pri pôrode nedá úplne zbaviť, mali by ste ho aspoň trochu odbúrať, pretože odborníci sa zhodujú, že ak je žena v dobrej psychickej kondícii, pôrod zvyčajne prebehne hladšie.

Sebavedomé ženy

Áno, aj také môžete stretnúť na pôrodnej sále. Sů to naopak väčšinou viacrodičky, ktoré už vedia, “ako to všetko funguje”. Majú všetko naštudované a preto rátajú s akoukoľvek komplikáciou. Podľa slov pôrodnej asistentky sa aj pri tej tvária v pohode. Nuž, tento ich prístup by im mohli niektoré z nás závidieť.

Hlučné ženy

Hádam všetci vieme, že pôrod bolí a preto je prirodzené, ak pri ňom žena kričí. Napriek tomu, že bolesť je pre každú ženu takmer rovnaká, nie každá si ju kompenzuje krikom či hlukom. Podľa slov pôrodnej asistentky je len malá časť žien, ktorá pri pôrode kričí. Je to teda len mierne rozšírený mýtus, pretože to v bežnej praxi veľmi nefunguje.

Citlivé ženy