Správna manipulácia vyžaduje presnosť, citlivosť a dodržiavanie postupov. Zdá sa byť rutinou, ale je to malá, dôležitá veda. Chyby a prechmaty totiž môžu viesť k odchýlkam v pohybovom vývoji dieťaťa. Máme návod, ako na to.

Na úvod

Opatrne, akýkoľvek prudký pohyb je pre dieťa veľmi dráždivý a obvykle vyvolá plač. Bábätko musí mať pri akomkoľvek zaobchádzaní pocit bezpečia, istoty a tepla. Vždy dbajte na symetriu postavenia jednotlivých polôh, môžete si ich nacvičiť pred zrkadlom. Nikdy nepripusťte záklon hlavičky.

Táto poloha je veľmi dráždivá a bábätko môže úplne „rozhodiť“. Nedotýkajte sa krčka, dieťa vždy držte jednou rukou za záhlavie a druhou obvykle za zadoček či stehno. Nevyvíjajte tlak na chrbticu dieťatka. Niekedy, keď ste unavení, môžete pažou, ktorá podopiera hlavičku dieťaťa, tlačiť potomka nevedomky k sebe. To je práve nevhodné na chrbticu. Dieťa nikdy nečičíkajte vo zvislej polohe čelom k sebe. Neusádzajte ho ani nedávajte do sedadiel, keď samo ešte nesedí.

Zdvíhanie z podložky do polohy zajačika

Ľahkým ťahom za ľavú ručičku obrátime dieťatko na pravý bok a súčasne vložíme dlaň pravej ruky pod temeno hlavičky a predlaktie pod chrbát. Hlavičku zrovnáme do osi tela a tým zabránime nežiaducemu záklonu. Ľavú ručičku uvoľníme a tým sa nám bábätko prevalí a položí hlavičku do pripravenej pravej dlane, predlaktie ponecháme pod chrbtom.