Mať za dieťa malého génia je azda snom každého rodiča. Nie vždy to však s nimi musia mať jednoduché. Odhliadnuc od toho, vás určite zaujíma, ako to zistiť. Pripravili sme pre vás preto najčastejšie prejavy, akými dávajú deti vedieť o svojom vysokom nadaní.

Zvýšený záujem o ľudí a veci

Nadané deti už skoro po narodení prejavujú nezvyčajne veľký záujem o ľudí a veci vo svojom bezprostrednom okolí – vyzerá to, ako by všetko sústredene pozorovali. Dokážu sa veľmi skoro nielen sústrediť na jednu činnosť, ale vedia tiež robiť niekoľko vecí súčasne. 

Reč

Veľmi skoro hovoria, okolo roka vravia bežné slová (a vedia ich až stovku) a čoskoro potom začnú hovoriť vo vetách. Niektoré extrémne nadané deti začnú, naopak, hovoriť neskôr, ale ihneď so správnou gramatikou – bývajú totiž perfekcionisti, takže nezačnú niečo robiť, dokiaľ to dokonale neovládnu.