Existujú vlastne dva spôsoby, ktorými matka príroda predčasne ukončuje tehotenstvo. Jedným je samovoľný potrat, druhým zamĺknuté tehotenstvo. Na rozdiel od toho prvého, ktorý rozhodne neprehliadnete, ten druhý môže byť naozajstným šokom pri rutinnej kontrole.

Zradná mola

Po každej revízii maternice z dôvodu zamĺknutého tehotenstva sa vzorka odobraného materiálu odosiela na histologické vyšetrenie. Najčastejšie je výsledok normálny – z maternice sa odobrali zvyšky plodu, ktorý sa prestal vyvíjať, a súvisiace častice. Niekedy je však týmto spôsobom príčina konca tehotenstva objasnená: ide o tzv. molu.

V tomto prípade sa vyvíjajúci trofoblast zmení na časti, alebo na celom obvode plodového vajca na malé cystické útvary, spojené medzi sebou mostíkmi tkaniva – celé to potom vyzerá ako strapec. Mola potom vyplní maternicu a embryo, pokiaľ sa vôbec vytvorilo, zaniká. Iba vtedy, ak je mola čiastočná, teda tento proces prebehol len na časti povrchu vajíčka, sa plod môže vyvíjať ešte niekoľko týždňov, až tehotenstvo zamĺkne.

Príčiny vzniku moly nie sú jasné, výskyt sa udáva jeden na dve tisícky pôrodov. Pri tejto diagnóze by sa žena mala dlhodobo starostlivo sledovať, pretože na základe moly môže v malom počte prípadov vzniknúť zhubný nádor.

Prečo práve ja?

Keďže príčina problému je odhalená len zriedka, počíta sa väčšinou s tým, že za predčasným koncom tehotenstva môže stáť genetická porucha zakladajúceho sa plodu, či skryto prebehnutá infekcia, imunologická porucha, alebo hormonálna nerovnováha matkinho organizmu. Tehotenstvo sa tiež môže zle vyvíjať bez zásadného dôvodu, jednoducho sa napríklad zle vyvinie placenta a embryo nie je dostatočne zásobené krvou a vyživované. Následkom toho sa jedného dňa objaví embryo bez srdcovej akcie.

Nemá žiadny zmysel rozoberať, prečo sa to stalo práve vám, dokonca ani vtedy, keď sa to stalo opakovane, lenže prikázať vlastnej hlave, aby sa správala racionálne, keď ide o emocionálne zásadné situácie, dokáže len málokto.