Výchova detí je niekedy skutočne zaťažkávajúcou skúškou. To, že sa rodičia snažia všetko robiť až príliš dokonale, má občas za následok práve opačný efekt. Stáva sa, že pri výchove detí často a nevedome používajú isté zvyky, lepšie povedané zlozvyky, ktoré deťom škodia a učia ich neposlúchať. O aké ide?

My rodičia, si často ani neuvedomujeme, že niektoré naše obyčaje deťom škodia.” hovorí terpeutka Becky Mansfield. Ako mama 4 detí tak všetkým rodičom približuje zlozvyky, ktoré by ste pri výchove detí rozhodne nemali robiť. Tieto sú tie najčastejšie.

Nevytvoríte pevné hranice

Mnoho rodičov sa vo veľkej miere nechá ovplyvniť vlastným dieťaťom. Ako? Všetko mu dovolíte, všetko môže a takmer nič nemusí.. Na jednej strane je to prirodzené, pretože každý rodič chce svoje dieťa vidieť šťastné, no na strane druhej mu tým môžete aj veľmi uškodiť. Benevolentná výchova rozhodne nie je najlepším riešením. Dieťatu by ste mali pevne stanoviť, čo môže a čo už nie a nenechať sa zakaždým ovplyvniť plačom či prosíkaním. To, že dieťaťu nestanovíte pevné hranice už na začiatku, vás môže už napríklad v pubertálnom veku dieťaťa vyjsť draho.

Nie ste vo výchove jednotní

Jednota rodičov je vo výchove alfou a omegou. Ak sa na rôznych výchovných otázkach dokážete zhodnúť, pomáhate tým nielen sebe, ale predovšetkým svojmu dieťaťu. Vzbudzujete v ňom totiž povinnosť poslúchať, ktorá by mala byť prirodzená. No nie vždy to tak je. V opačnom prípade, teda ak vo výchove nie ste jednotní, dieťaťu (aj sebe) veľmi škodíte. V prvom rade sa dieťa cíti zmätene a skutočne nevie, ktorého z rodičov by malo poslúchnuť. Avšak neskôr tento rodičovský zlozvyk môže vyústiť aj do oveľa vážnejších situácií. Keď si dieťa uvedomí, že rodičia sa na výchove jednoducho nedokážu dohodnúť, môže to začať využívať. A tým skôr či neskôr môže rodičov poštvať proti sebe.

Nestojíte si za slovom

Dieťa potrebuje autoritu. Tou úplne prvou, ktorú spoznáva od útleho veku sú práve rodičia, ktorí by v nej mali byť neoblomní. Zakážete mu rozprávku, lebo si neupratalo izbu? Neuprace ju a aj tak mu ju po polhodinovom kriku a plači dovolíte? Potom sa nečudujte, ak vás dieťa nebude brať vážne. Hoci je jasné, že dieťa sa bude svojimi detskými zbraňami snažiť váš názor zmeniť, nemali by ste to dovoliť. Za svojimi rozhodnutiami najmä vo výchove detí by ste si mali stáť a dieťaťu jasne preukázať rodičovskú autoritu.