Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako je to so zmyslami u novoeodencov? Alebo ktorý z nich najlepšie vyvinutý? Najnovšie poznatky jasne zdôrazňujú, že jeden z nich jednoznačne vedie. Viete, o aký ide?

"Nie je to ani hmat, ani sluch, ani čuch alebo zrak, ale chuť! "Chuť je rozvinutá už od narodenia a novorodenec dáva jednoznačne prednosť sladkej chuti." upresňuje napríklad praktická lekárka Martina Veselá. Navyše je preukázané, že preferencia sladkej chuti ide u novorodencov naprieč kultúrami, národmi i miestnymi zvyklosťami. Ak ponúknete novorodencovi značne nariedený glukózový roztok, veľmi pravdepodobne nebude hlasno protestovať a ochotne a dlho ochutná. Oproti tomu na kyslé a horké podnety zareaguje v lepšom prípade zovretými ústočkami, v horšom prípade rovno plačom - v tomto veku najnezaujatejším komunikačným prostriedkom. Prečo je to tak?

Sladké je bezpečné

Novorodenci milujú sladkú chuť. "Významnú preferenciu pre sladkú chuť možno vysvetliť skutočnosťou, že sladká chuť predstavuje zdroj energie (sacharidy), ktorý nemá škodlivé účinky a je vhodný na konzumáciu. Oproti tomu nás horká chuť varuje pred toxickými potravinami.

Podobne nás kyslá chuť môže varovať pred skazenými potravinami, zatiaľ čo slaná chuť naznačuje prítomnosť minerálov, "píše napríklad odborný informačný bulletin Výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu. Zdá sa teda, že preferenciu sladkej chuti majú naši potomkovia jednoducho zakódovanú "od prírody".