Človek a zviera. Toto spojenie je tu už po tisícročia. Medzi človekom a zvieraťom môže byť priateľské puto, môže ísť o vzťah potravinového reťazca, zábavu a pod. Vedeli ste, ako spolužitie so zvieraťom ovplyvňuje našu psychiku a hlavne naše deti?

Zvieratá sú všade

Aj keď nemáte v domácnosti živé zviera, dieťa sa s nimi bude odmalička stretávať. Jeho prvé hračky pravdepodobne budú mať podobu zvierat, tie ďalej nájde aj v rozprávkových knihách, na oblečení a animovaných seriáloch. Ľudia totiž najčastejšie projektujú svoju osobnosť do zvieraťa. Pre deti je stretnutie so zvieratami v ich najrôznejších podobách skutočne dôležité, čo dokazujú aj mnohé výskumy. 

Kamarát

Zviera môže plniť v živote dieťaťa veľké množstvo funkcií, avšak najdôležitejšou je funkcia kamaráta. Vytvorenie si priateľského vzťahu so zvieraťom pomáha najmä deťom s pocitmi osamelosti, neistoty a rôznymi komplexami môže dobrý zvierací priateľ zdvihnúť ich sebavedomie. Dodá im pocit, že nie sú izolované a berie ich pozitívne takých aké sú bez ohľadu na ich výzor, oblečenie, ale pri starších deťoch na známky v škole. Platí aj to, že človek ak objíme cicavca, uspokojí sa a zlepší mu to jeho náladu.

Získanie si ľudských kamarátov

Zvieratá pomáhajú deťom získať si ľudských kamarátov. Už skoršie výskumy potvrdili, že prítomnosť zvieraťa (napríklad psa) pomohla ľahšie nadväzovať kontakt medzi cudzími ľuďmi a podobne to funguje aj u detí. Zviera tak pomáha nie len nadväzovať, ale aj utužovať medziľudské vzťahy. Rozvíja však aj pochopenie neverbálnej komunikácie. Deti sa celkovo učia všetkému, čo s týmito vzťahmi súvisí. 

Prijatie zodpovednosti

Prijať zodpovednosť je dôležitá vlastnosť. Deti sa jej naučia práve pri zvieratách. Zviera sa samo o seba nepostará a preto prináša do života detí práve zodpovednosť. Stretnú sa tiež s reálnymi stránkami života, ako sú choroby a podobne. Síce ide o traumatizujúcu skúsenosť, no dieťa sa to aspoň naučí brať ako súčasť života. 

Zviera je liek

Zvieratá sa výborne osvedčili pri liečbe ľudí so zdravotným hendikepom a to aj pri závažnejším, či menej závažných psychických poruchách. Napríklad u nás je veľmi rozšírená terapia pomocou psov. Odborne sa  nazýva canisterapia a ďalej hipoterapia, čo je terapia pomocou koní a najnovšie sa začína rozmáhať aj felinoterapia, teda za pomoci mačiek. Pomoc možno poskytnúť pri pocitoch úzkosti, ale taktiež pomôže pri nadväzovaní vzťahov, zlepší však aj schopnosť komunikácie a sebahodnotenia. Dokonca aj občasný kontakt so zvieratami vie pozitívne ovplyniť psychiku chorých. 

Zvieratá sa dokonca osvedčili v detských domovoch a pri senioroch, teda na miestach, kam predtým nemali prístup. Aj samotní psychológovia odporúčajú rodičom, aby svoje deti vzali na farmy, alebo niekam inam, kam sa môžu stretnúť so zvieratami. 

Nie za každú cenu 

Aj keď majú zvieratá preukázateľne pozitívny vplyv na deti a ich vývoj, nemal by sa ich styk s nimi uskutočňovať za každú cenu. Zviera nepatrí do každej rodiny. Určite sa treba vyhnúť, aby sa zviera stalo predmetom darčeku za dobré vysvedčenie.  Dieťa sa oňho nedokáže vždy adekvátne postarať a často sa ho potom jednoducho zbavíme. Takýto prístup rodičov zaručene nenaučí deti zodpovednosti, ba naopak. Zvieratá preto patria len do rodín, kde na ne majú dostatok času aj dospelí. Deti totiž preberajú správanie svojich rodičov, ktorí keď sa nevhodne správajú k zvieratám, môžu to isté očakávať aj od svojich detí. 

Ak sa nedokážeme vhodne postarať o dieťa doma, je vhodnou alternatívou prihlásiť dieťa na krúžok z prírodovedy. Tam sa naučí, ako sa má o dieťa správne postarať. Riešením sú aj jazdecké oddiely, výlety so zvieratami a staršie deti sú schopné aj na výpomoc v útulku. Všetko však treba riešiť len v prípade ich záujmu.