Človek a zviera. Toto spojenie je tu už po tisícročia. Medzi človekom a zvieraťom môže byť priateľské puto, môže ísť o vzťah potravinového reťazca, zábavu a pod. Vedeli ste, ako spolužitie so zvieraťom ovplyvňuje našu psychiku a hlavne naše deti?

Zvieratá sú všade

Aj keď nemáte v domácnosti živé zviera, dieťa sa s nimi bude odmalička stretávať. Jeho prvé hračky pravdepodobne budú mať podobu zvierat, tie ďalej nájde aj v rozprávkových knihách, na oblečení a animovaných seriáloch. Ľudia totiž najčastejšie projektujú svoju osobnosť do zvieraťa. Pre deti je stretnutie so zvieratami v ich najrôznejších podobách skutočne dôležité, čo dokazujú aj mnohé výskumy. 

Kamarát

Zviera môže plniť v živote dieťaťa veľké množstvo funkcií, avšak najdôležitejšou je funkcia kamaráta. Vytvorenie si priateľského vzťahu so zvieraťom pomáha najmä deťom s pocitmi osamelosti, neistoty a rôznymi komplexami môže dobrý zvierací priateľ zdvihnúť ich sebavedomie. Dodá im pocit, že nie sú izolované a berie ich pozitívne takých aké sú bez ohľadu na ich výzor, oblečenie, ale pri starších deťoch na známky v škole. Platí aj to, že človek ak objíme cicavca, uspokojí sa a zlepší mu to jeho náladu.

Získanie si ľudských kamarátov

Zvieratá pomáhajú deťom získať si ľudských kamarátov. Už skoršie výskumy potvrdili, že prítomnosť zvieraťa (napríklad psa) pomohla ľahšie nadväzovať kontakt medzi cudzími ľuďmi a podobne to funguje aj u detí. Zviera tak pomáha nie len nadväzovať, ale aj utužovať medziľudské vzťahy. Rozvíja však aj pochopenie neverbálnej komunikácie. Deti sa celkovo učia všetkému, čo s týmito vzťahmi súvisí. 

Prijatie zodpovednosti